E-böcker

En elev med svår synnedsättning som läser punktskrift behöver läromedlet i tryckt punktskrift eller som e-bok.

Format

E-böcker finns i olika format. SPSM producerar e-böcker i till exempel Textview- och HTML-format. Alla digitala format som SPSM producerar fungerar med skärmläsningsprogram. Texten i en e-bok går att läsa på datorskärmen och går att lyssna på med talsyntes. Punktskriftläsare kan läsa boken på en punktskriftsskärm.

SPSM producerar e-böcker i följande format:

  • e-bok i Textview-format
  • e-bok i HTML-format
  • e-bok i EPUB-format

Versioner

Vissa av formaten kan också finnas i två olika versioner. En och samma titel kan finnas i en version med bearbetad text och bild respektive i en obearbetad version.

En e-bok med bearbetad text och bild är pedagogiskt anpassad för elever med svår synnedsättning eller blindhet. Den tryckta originalboken är då omarbetad för att en elev som läser punktskrift ska kunna tillgodogöra sig innehållet. Texter, bilder och andra grafiska element i boken är alltså pedagogiskt bearbetade, bland annat med hjälp av bildbeskrivningar.

Vad är en e-bok i Textview-format?

Textview-böcker används av elever som läser punktskrift digitalt. Du behöver ett särskilt läsprogram som heter Textview.

En e-bok i Textview-format är organiserad som en pärm med flikar. Innehållsförteckning, löpande text, bilder och sakregister finns i var sin flik. Boken fungerar både med talsyntes och med punktskriftsskärm. Boken är möjlig att söka i. Textview finns bara i versionen bearbetad text och bild.

Vad är en e-bok i HTML-format?

En e-bok i HTML-format fungerar både med talsyntes och med punktskriftsskärm. Du läser den i en webbläsare, till exempel Google Chrome eller Firefox. En e-bok i HTML-format kan finnas i versionerna bearbetad text och bild eller obearbetad.

Vad är en e-bok i EPUB-format?

En e-bok i EPUB-format fungerar både med talsyntes och med punktskriftsskärm. Du läser den i ett läsprogram för EPUB-filer, till exempel Adobe Digital Editions, eller i ett EPUB-läsprogram som ofta redan ingår i webbläsare, mobiltelefoner och surfplattor. En e-bok i EPUB-format kan finnas i versionerna bearbetad text och bild eller obearbetad.

Publicerat tisdag 7 februari 2023