Bild visar händer som läser punktskrift

Läromedel med punktskrift

Här finns information om läromedel till dig som är pedagog och har en elev med svår synnedsättning eller blindhet.

Specialpedagogiska skolmyndigheten arbetar om förlagsutgivna läromedel så att punktskriftsläsande elever och elever med synnedsättning kan använda samma läromedel som sina klasskamrater. Elever med andra läshinder kan också ha stöd av dessa läromedel. Läromedlen är anpassade enligt 17 § Upphovsrättslagen. I vår webbutik kan du läsa mer om lagen.

Köpa läromedel i Webbutiken

I vår webbutik kan du ta del av läromedel för elever med blindhet eller synnedsättning. Många av de läromedel som används i klassrummet finns tillgängliggjorda och pedagogiskt anpassade med punktskrift eller som e-bok. Eleverna läser tryckt punktskrift eller e-bok med hjälp av skärmläsningsprogram. Till vissa läromedel hör taktila bilder. Det finns även taktila bilder att köpa inom olika ämnesområden. Läromedel som redan är anpassade kan ta upp till tre veckor att få.

Läromedel med tryckt punktskrift i Hitta läromedel

I vår webbtjänst Hitta läromedel kan du söka efter läromedel som redan är anpassade för punktskriftsläsande elever.

Låna läromedel

Myndigheten för tillgängliga medier, MTM, lånar ut en del av SPSM:s digitala läromedel. Då ingår inte taktila svällpappersbilder.

Ansök om läromedel för punktskriftsläsande elever

De läromedel som är tillgängliggjorda och pedagogiskt anpassade för elever med svår synnedsättning eller blindhet finns i vår webbutik. Saknar du ändå ett läromedel kan du ansöka om att SPSM ska producera det. Inom en månad från det att ansökan är oss tillhanda återkommer vi med besked om vi gör produktionen. I vår webbutik fyller du i en ansökan. Här finns också kontaktuppgifter till kundtjänst.

Leveranstid

Det tar sex till tio månader att producera ett helt nytt tillgängliggjort och pedagogiskt anpassat läromedel, beroende på läromedlets omfång och komplexitet.

Publicerat fredag 7 oktober 2022