Vilka som beviljats produktionsstöd 2015

Här presenteras de läromedel som har producerats med bidrag i form av produktionsstöd och som har blivit klara 2015.

* = produktionsstöd inlagda i senaste uppdateringen

Titel

Förlag eller distributör

ABC-klubben läggspel (PDF-dokument, 91 bytes)  *
Natur & Kultur
Allt om Adam (PDF-dokument, 184 bytes)
Studentlitteratur
Att använda svenska (PDF-dokument, 73 bytes)
Bokverkstan
Bli en läsare (PDF-dokument, 110 bytes) Bokverkstan
Grammar to go 1 (PDF-dokument, 276 bytes)
Studentlitteratur
Help Read Start (PDF-dokument, 242 bytes) Bokverkstan
Historia 2-3 (PDF-dokument, 249 bytes) Studentlitteratur
Klass 1B (PDF-dokument, 137 bytes)  * Mediacuben
Lexia Provia (PDF-dokument, 246 bytes) Sanoma Utbildning
Ljudlek (PDF-dokument, 170 bytes) Branja
Läsflyt webb (PDF-dokument, 54 bytes) Softogram AB
Läshoppet kapitelbok och app (PDF-dokument, 382 bytes)
Natur och Kultur
Lätt att läsa för vuxna (PDF-dokument, 175 bytes) Bokverkstan
Matteresan 5 (PDF-dokument, 82 bytes) Gleerups
Samtal om samtal (PDF-dokument, 92 bytes) OrdAF
Skrivande pågår 4 (PDF-dokument, 229 bytes) Studentlitteratur
Skrivande pågår 5 (PDF-dokument, 165 bytes) *
Studentlitteratur
SpårEtt (PDF-dokument, 373 bytes)
Studentlitteratur
Svenskan 7 (PDF-dokument, 110 bytes)  * Studentlitteratur
Tiki Reader (PDF-dokument, 93 bytes)  * Universal Learning Games ULG AB
Utkik Biologi (PDF-dokument, 467 bytes) Gleerups
Utkik Historia (PDF-dokument, 647 bytes) Gleerups
Publicerat måndag 20 maj 2019