Marknadsföring

SPSM informerar om alla läromedel som kan vara lämpliga i specialpedagogiska sammanhang. Våra egna, de vi gett produktionsstöd för och läromedel från andra förlag. Du som producent kan också vända dig direkt till din målgrupp.

Kontakt med skolorna

Skolverket har en tjänst där du kan du söka på till exempel gymnasiesärskola och få fram en lista med adresser till alla dessa skolor.

Skolornas adresser på Skolverkets webbplats

Publicerat måndag 20 maj 2019