Här finns eleverna

Skolverket publicerar varje år en lägesbedömning gällande förskoleverksamhet, skolbarnsomsorg, skola och vuxenutbildning.

Skolverkets lägesbedömning säger att under läsåret 2011-2012 var 10 791 elever mottagna i den obligatoriska särskolan. Två tredjedelar gick i grundsärskolan och en tredjedel gick i träningsskolan.

Grundsärskola

I grundsärskolan går elever med lindrig utvecklingsstörning, intellektuell funktionsnedsättning. Eleverna undervisas i samma ämnen som grundskolans elever. Ämnenas innehåll och omfattning anpassas dock till varje elevs förutsättningar.

Specialskolan

SPSM har fem skolor som vänder sig till elever som är döva eller har en hörselnedsättning har sammanlagt 415 elever.

SPSM driver också skolor som har elever med hörselnedsättningar och en utvecklingsstörning, grava språkstörningar, medfödd dövblindhet samt elever med synnedsättningar kombinerade med ytterligare funktionsnedsättningar, har 86 elever.

Gymnasiesärskolan

Läsåret 2011-2012 fanns det drygt 9 000 elever i gymnasiesärskolan.

Alla elever som har fullgjort sin skolplikt i den obligatoriska särskolan ska erbjudas fortsatt fyraårig utbildning i gymnasiesärskolan. För den elev som inte kan följa utbildningen på ett nationellt eller specialutformat program finns möjlighet till ett individuellt program.

Vuxenutbildning för utvecklingsstörda (särvux)

Hösten 2011 fanns det knappt 4 800 elever i särvux.

Särvux, vuxenutbildning för utvecklingsstörda vänder sig till vuxna utvecklingsstörda som vill komplettera sin utbildning.

En grafisk beskrivning över Skolverkets lägesbedömning

Snabbfakta om skolstatistik på Skolverkets webbplats

Publicerat fredag 7 oktober 2022