Vi arbetade fram ett digitalt läromedel

Jag handlar är ett exempel på produktionen av ett tillgängligt digitalt läromedel. Här kan du läsa om hur ett förlag har arbetat fram ett anpassat läromedel med stöd från SPSM.

Läromedlet gjordes först som bok

Det tryckta läromedlet Jag handlar gavs ut 2009 och målgruppen är ungdomar och vuxna med utvecklingsstörning. Boken innehåller övningar för att träna sig i att hantera pengar, förstå värdet av olika summor och att lära sig hitta i en dagligvarubutik.

Fler skulle kunna vara med

När boken var klar ville vi göra Jag handlar tillgänglig för personer som inte kan skriva i och hantera en tryckt bok. Vår ambition var att göra webboken så lik den tryckta boken som möjligt för att eleverna som använder webboken ska få känslan av att de arbetar i samma bok som sina klasskamrater.

Ett komplement till den tryckta boken

Produkten är alltså inte ett alternativ till den tryckta boken och inte som ett kompletterande datorprogram, utan ett komplement till boken. Det finns exempelvis ingen automatisk rättningsfunktion av elevuppgifter som ofta förekommer i pedagogisk programvara.

Du kan ta del av ett testkapitel av boken för att se hur den interaktiva webboken ser ut och fungerar.

Du kan även ta del av vår rapportering och den tid arbetet tog i dokumenten nedan.

Rapportering om arbetet med projektet. (PDF-dokument, 535 bytes)

Tidrapport av arbetet i projektet. (PDF-dokument, 203 bytes)

Publicerat fredag 7 oktober 2022