Grafiska riktlinjer för Ritade Tecken

SPSM har i samarbete med experter på grafisk design samt pedagoger, logopeder och arbetsterapeuter tagit fram grafiska riktlinjer för Ritade Tecken.

Grafiska riktlinjer för Ritade Tecken (PDF-dokument, 332 bytes)

Om ritade tecken

Alla har nytta av enhetlighet och igenkänning. Särskilt de målgrupper som har behov av ritade tecken. De ritade tecknen skapas vid SPSM i samband med utveckling av läromedel. Just nu finns fler än 2000 ritade tecken som görs tillgängliga via webbplatsen. Nya tecken skapas kontinuerligt efter önskemål.

Det här är ett exempel på Ritade Tecken. Det är ett utdrag ur Felix börjar skolan, utgiven av SPSM.

Publicerat tisdag 21 april 2020