Digitala läromedel och film

Det finns särskilda egenskaper du bör ta hänsyn till när du producerar ett digitalt läromedel eller en film som ska vara tillgängligt för användare med en funktionsnedsättning. Här är en kort beskrivning av de olika områdena.

Du får mer konkreta tips i Egenskaper för digitala läromedel och film. Det finns också en checklista du kan använda om du vill få en överblick över tillgängligheten i ett material.

Egenskaper för digitala läromedel och film (PDF-dokument, 316 bytes)

Checklista för tillgänglighet (PDF-dokument, 22 bytes)

Visuellt

Att anpassa den visuella delen av ett program innebär att man tar hänsyn till elever med synskada eller andra visuella behov.

Kort beskrivet behöver innehållet vara flexibelt så att användaren själv kan välja. Det kan till exempel handla om att reglera färger och mängden information som presenteras.

För den användare som inte kan se är det viktigt att få all information via text. Även den information som den seende användaren får genom bilder i materialet.

Ljud

Genom att lägga till digitaliserat ljud eller talsyntesstöd underlättar man mycket för personer med synnedsättning eller lässvårigheter.

Materialet som läses upp bör vara identiskt med den text som presenteras. Då blir det ett bra stöd för svaga läsare. Det kan vara en fördel att kunna få texten markerad, exempelvis som en färgruta eller en understrykning, allteftersom texten blir uppläst.

Begriplighet

Genom att anpassa informationsmängden och förenkla språket kan man filtrera bort onödig information. Det kan hjälpa en användare med inlärningsproblem eller en utvecklingsstörning.

Symboler med förklarande text, logisk och konsekvent placering av funktioner och snabb respons på användarens aktivitet är exempel på funktioner som underlättar för användaren.

Funktion

Det finns många användare som har svårt att hantera traditionella styrsätt. Andra använder bara en typ av styrsätt, till exempel tangentbordet. Därför är det viktigt att programmet är uppbyggt så att man kan navigera och använda funktionerna oavsett styrsätt.

Film

Textning av film kan göras på olika sätt, beroende på vilken målgrupp filmen tas fram för. Antingen som en vanlig spelfilm där berättarens röst eller dialogen textas. Eller för en målgrupp som inte hör och behöver få alla väsentliga ljud textade.

Publicerat fredag 7 oktober 2022