Stöd till producenter

För att stimulera produktionen av läromedel som kan vara lämpliga i specialpedagogiska sammanhang, kan vi ge förlag på den kommersiella marknaden stöd som består av

  • att beskriva behov
  • konsultativt stöd kring bland annat läromedlets utformning
  • ekonomiskt bidrag i form av produktionsstöd.

Mer information om stöd och ansökan för läromedelsproducenter hittar du under på våra sidor om produktionsstöd.

Genomförda produktionsstödsprojekt 2015

Genomförda produktionsstödsprojekt 2014

Genomförda produktionsstödsprojekt 2013

Genomförda produktionsstödsprojekt 2012

Publicerat måndag 20 maj 2019