Föreslå nya läromedel

Du ser att det finns ett behov av ett nytt läromedel. Skicka in det behovet till oss i detta formulär. Du kan titta i Hitta läromedel och i vår webbutik om du är osäker på om det redan finns ett liknande läromedel. 

Skriv inte in uppgifter som kan kopplas till en viss individ, exempelvis en elev. Alla förslag som kommer in till myndigheten sammanställs för vidare bearbetning, men alla förslag blir inte verklighet.

Specialpedagogiska skolmyndigheten lagrar och använder dina personuppgifter i enlighet med personuppgiftslagen. Uppgifterna kommer inte att lämnas ut till utomstående personer eller organisationer, annat än om det följer av offentlighetsprincipen. Läs mer på Riksdagens webbplats om Personuppgiftslagen och hantering av personuppgifter.

Om det blir ett nytt läromedel av exakt din idé är svårt att säga. Vi sammanställer de behov som kommer in. Vi har en del egen produktion, men vi har också en god dialog med läromedelsförlagen på marknaden. Önskas återkoppling, så når ni oss på e-post spsm@spsm.se

Tack för hjälpen!

Förslag på nytt läromedel

Kontaktuppgifter

Genom att skicka in kontaktuppgifter samtycker du till att Specialpedagogiska skolmyndigheten behandlar dina personuppgifter (namn, e-post och telefonnummer) i enlighet med personuppgiftslagen (1998:204).
Publicerat tisdag 25 oktober 2016 Granskat måndag 20 maj 2019