Produktion

Vi producerar läromedel som kan vara lämpliga i specialpedagogiska sammanhang. Det gör vi i den mån behoven inte tillgodoses av förlag eller andra aktörer. Vi anpassar också läromedel, så att de i första hand passar för elever med synnedsättning.

Vi utvecklar och producerar läromedel för elever som använder teckenspråk eller behöver stöd i läromedel på grund av hörselnedsättning.

Vi producerar och anpassar läromedel för elever med utvecklingsstörning, rörelsehinder och neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.

Vi arbetar även med teknik- och språkutveckling främst inom bliss, Pictogram och Tecken som AKK (TAKK).

Vi anpassar läromedel från andra förlag. Anpassningarna vänder sig i första hand till elever med synnedsättning i förskola, grundskola och gymnasieskola. För denna grupp utvecklar vi också material som stärker inlärning.

I webbshopen hittar du läromedel som vi har producerat och anpassat. Där kan du också läsa mer om hur du kan ansöka om anpassning av läromedel.

Publicerat tisdag 18 september 2012 Granskat måndag 20 maj 2019