Produktion

Vi producerar läromedel som kan vara lämpliga i specialpedagogiska sammanhang. Det gör vi i den mån behoven inte tillgodoses av förlag eller andra aktörer. Vi anpassar också läromedel, så att de i första hand passar för elever med synnedsättning.

Vi utvecklar och producerar läromedel för elever som använder teckenspråk eller behöver stöd i läromedel på grund av hörselnedsättning.

Vi producerar och anpassar läromedel för elever med utvecklingsstörning, rörelsehinder och neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.

Vi arbetar även med teknik- och språkutveckling främst inom bliss, Pictogram och Tecken som AKK (TAKK).

Vi anpassar läromedel från andra förlag. Anpassningarna vänder sig i första hand till elever med synnedsättning i förskola, grundskola och gymnasieskola. För denna grupp utvecklar vi också material som stärker inlärning.

I webbutiken hittar du läromedel som vi har producerat och anpassat. Där kan du också läsa mer om hur du kan ansöka om anpassning av läromedel.

Publicerat onsdag 17 maj 2023