Produktion av anpassade läromedel

Det tar sex till tio månader att framställa ett anpassat förlagsutgivet läromedel. Så här går det till när läromedlet anpassas till en punktskriftsbok.

Från skolan kommer först en ansökan som beskriver vilket läromedel man vill få anpassat och hur eleven vill läsa det. Om det ska vara med eller utan bilder.

  1. SPSM tar ställning till om en anpassning ska göras.
  2. Läromedlet ska först märkas upp digitalt. Uppmärkningen görs av externa producenter i Indien.
  3. Efter uppmärkningen sker en pedagogisk bearbetning. Målet är att eleven ska få en lärobok som är så lik originalbokens utformning som möjligt och kunna arbeta självständigt med den. Den pedagogiska bearbetningen omfattar övningar och omskrivning av texter så att de blir lättare att läsa och förstå. Bearbetning av tabeller och formgivning av boken ingår också. Bildbeskrivningar skrivs och om det ska vara svällpappersbilder med, görs ett urval som sen ska ritas och produceras.
  4. En ny variant av läromedlet skapas som inkluderar alla pedagogiska ändringar och omarbetningar.
  5. I det sista skedet formas läromedlet till en slutprodukt, i detta fall en punktskriftsbok. Punktskriftsboken kan man få med glesskrift eller tätskrift på ensidigt eller på dubbelsidigt papper. De taktila bilder som behövs för att förstå boken, främst inom matematik, skickas med som en bilaga.

Ansökningsblankett och mer information finns i vår webbutik.

Publicerat onsdag 26 februari 2020