Vad har jag i handen?

Ett spännande sätt att använda känseln på.

Att känna på något som jag inte ser är en utmaning. Vad kan det vara? Känner jag igen formen på det jag håller i?

Förberedelser

Skaffa några icketransparanta små påsar (som man ändå får ner handen i) och olika saker att känna på.

Gör så här

  • Lägg ris, makaroner, ärtor med mera i små påsar. Om eleverna klara av det så kan du också ha något som är lite kladdigt i en påse exempelvis kokta makaroner.
  • Känn på innehållet i påsen utan att titta och gissa sedan vad det är.
  • Det blir enklare att gissa om de olika alternativen finns att titta på antingen verkligt eller på bild.

Tips!

Du kan också lägga en leksak exempelvis en bil i en påse och låta eleverna känna på den och gissa vad det är.

Ämnesområde och centralt innehåll

Verklighetsuppfattning: Människa, djur och natur, Kvalitet

Från läroplanens syfte

  • använda kunskaper om människa,
  • sortera utifrån kvalitet.
Publicerat fredag 9 oktober 2020