Illustration av en flicka som ligger på en resonansplatta.

Resonansplatta

Denna aktivitet stimulerar elevens rumsuppfattning.

Resonansplattan är en fanerskiva som vilar på en fyrkantlist. Den används för att förstärka elevens egen aktivitet.

Det går både att arbeta enskilt och tillsammans med en kompis på resonansplattan.

Gör så här

  • Lägg exempelvis bollar med pinglor i bredvid elevens händer och fötter, armar och ben. När eleven rör sig åker bollen iväg och kommer sedan tillbaka eftersom det blir en grop i resonansplattan av elevens tyngd. Om eleven skickar iväg med kraft tar det längre tid innan den kommer tillbaka än om eleven bara duttar till bollen.
  • En del personer vill ha många saker runt sig på plattan att göra ljud med, medan det för andra räcker det med den egna kroppens rörelser.
    Om man vill ha mycket stimulans kan man lägga något som vibrerar på plattan, då känns det i hela kroppen.

Genom att placera plattan på olika ställen får eleven olika upplevelser av att ligga på den, även utomhus.

Tänk på att!

Testa ljuden själv först genom att lägga örat mot plattan - det kan bli ganska starka ljud.

Ämnesområde och centralt innehåll

Verklighetsuppfattning: Tid och rum, Orsak och verkan

Från läroplanens syfte

  • upplevelser i tid och rum
  • reflektera över samband mellan orsak och verkan
Publicerat fredag 9 oktober 2020