Illustration av ett brunt öga

Ögats delar

Hur ser ögat ut?

Lär dig vad ögats olika delar heter och måla irisen.

Förberedelse

  • Skriv ut de bifogade pdf-dokumentet om ögat.
  • Tag fram en spegel.

Gör så här

  • Läs faktatexten.
  • Titta i spegeln. Kan du se ögats olika delar?
  • Titta på varandras ögon. Hur många har bruna, gröna eller blå ögon? Kan man ha andra färger på ögonen?
  • Låt eleven arbeta med övningarna i dokumentet.

Arbeta vidare

  • Låt eleven rita något utan att titta, till exempel ett ansikte. Var det svårt? Varför?
  • Följ med eleven till ett mörkt rum. Lys med en ficklampa mot ögonen och se vad som händer med era pupiller. Blir pupillerna större eller mindre?

Ämnesområde och centralt innehåll

Verklighetsuppfattning: Människa, djur och natur

Från läroplanens syfte

  • använda kunskaper om människa,
  • använda ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet.
Publicerat onsdag 3 mars 2021