Illustrationen visar en spade som sitter fast i marken. Ovanför spaden ser vi texten "november".

November - årets elfte månad

November – trist och grå?

Månaderna och årstiderna återkommer ju enligt samma mönster år efter år. Men har ni funderat över vilka förändringar som sker för oss människor med årstidsväxlingarna. Förutom att lära om året och årstid får eleverna träna kommunikation och finmotoriska färdigheter.

Förberedelser

Skriv ut de bifogade PDF-filerna. Ni behöver också penna, sax och lim.

Gör så här

  • Läs texten tillsammans och prata om innebörden.
  • Fundera eventuellt tillsammans över Vad som hör ihop med november och ringa in på övningsbladet.
  • Klipp ut bilden på rätt årstid och klistra in.
  • Skriv ordet eller klipp ut och klistra in ordbilden.

Ämnesområde och centralt innehåll

Verklighetsuppfattning: Människa, djur och natur,
Kommunikation: Tolka och förstå.

Från läroplanens syfte

  • använda kunskaper om natur,
  • tolka olika former av kommunikativa uttryck.
Publicerat tisdag 17 november 2020