En röd triangel, en grön kvadrat, en gul cirkel och en blå rektangel.

Måla geometriska figurer

Hur känner man igen en kvadrat, en cirkel, en rektangel och triangel? Vad skiljer dem åt?

Ett för eleverna självständigt arbete där de förutom att utföra själva uppgiften tränar tolkning av instruktion, sin finmotorik samt några ordbilder.

Gör så här

  • Skriv ut bifogad pdf.
  • Ta fram färgpennor som stämmer överens med instruktionen, samt eventuellt nåra extra  för att se att eleven förstått.
  • Låt eleverna utföra uppgiften självständigt så långt det är möjligt.

Tips!

Du kan måla figurerna i instruktionen eller rita ett streck under respektive färg för att underlätta om eleverna har behov av detta.
Har du elever som inte tycker om att måla kan de ringa in en specifik form exempelvis triangel.

Ämnesområde och centralt innehåll

Verklighetsuppfattning: Kvalitet

Från läroplanens syfte

  • sortera föremål utifrån kvalitet,
  • använda ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet.
Publicerat onsdag 17 februari 2021