Lägesbegrepp

Läget? På, i, under eller över?

Förberedelser

Gör lappar med följande lägesord: på, i, mellan, under, över och bredvid. Ta fram en burk och en stadig låda eller en stol.

Gör så här

  • Lägg lapparna i burken.
  • Eleven drar ett kort och placerar sig själv utifrån lägesordet i förhållande till stolen eller lådan.

Tips!

Du kan också använda ett mjukisdjur, en bil eller något annat som eleverna gillar som får inta positionen.

Ämnesområde och centralt innehåll

Verklighetsuppfattning: Rum, Ämnesspecifika begrepp

Från läroplanens syfte

  • ordna händelser i rum,
  • använda ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet.
Publicerat fredag 9 oktober 2020