Juni - årets sjätte månad

Människa, djur och natur

Juni – snart sommarlov

Månaderna och årstiderna återkommer enligt samma mönster år efter år. Men har ni funderat över vilka förändringar som sker för oss människor med årstidsväxlingarna. Förutom att lära om året och årstiderna tränar eleverna kommunikation och finmotoriska färdigheter.

Förberedelser:

 • Skriv ut bifogade PDF-dokument.
 • Klipp ut och laminera orden till meningarna.
 • Ta fram, pennor, sax och lim.

Gör så här:

 • Läs texten tillsammans.
 • Fundera tillsammans med eleverna vad som står i texten.
 • Eleverna klipper ut rätt bild för årstiden.
 • Eleverna klipper ut ordbilden för årstiden, eller skriver på raden vad årstiden kallas.
 • Bygg meningar tillsammans. Meningarna bygger på texten ni läst. 

Ämnesområde och centralt innehåll

Verklighetsuppfattning: Människa, djur och natur

Kommunikation: Samspela, tala och samtala

Tolka och förstå

Från läroplanens syfte

 • Återkommande mönster i naturen, till exempel dygn, årstider och vädertyper
 • Ordbilder utifrån elevens erfarenhet och intresse
 • Språkets struktur, ordföljd och meningsbyggnad
Publicerat tisdag 16 november 2021