Juli - årets sjunde månad

Människa, djur och natur

Juli - sommaren är här

Månaderna och årstiderna återkommer enligt samma mönster år efter år. Men har ni funderat över vilka förändringar som sker för oss människor med årstidsväxlingarna. Förutom att lära om året och årstiderna tränar eleverna kommunikation och finmotoriska färdigheter.

Förberedelser:

  • Skriv ut bifogade PDF-dokument.
  • Ta fram pennor, sax och lim.

Gör så här: 

  • Läs texten tillsammans.
  • Fundera tillsammans med eleverna vad som står i texten.
  • Eleverna skriver rätt ord bredvid bilderna, eller klipper ut rätt ordbild och klistrar bredvid bilderna. 
  • Öva stora och små bokstäver. Eleverna drar streck mellan orden skrivna i versaler till orden skrivna med gemener. 

Ämnesområde och centralt innehåll

Verklighetsuppfattning: Människa, djur och natur

Kommunikation: Tolka och förstå

Från läroplanens syfte

  • Återkommande mönster i naturen, till exempel dygn, årstider och vädertyper,
  • ordbilder utifrån elevens erfarenhet och intresse.
Publicerat tisdag 16 november 2021