Illustration av en fiskare som sitter i en eka och drar upp en fisk med sitt fiskespö.

Flyter eller sjunker det?

Allt flyter inte.

Experimentera med eleverna för att skapa förståelse för varför vissa föremål flyter och andra sjunker. Om det flyter eller inte beror ju på att materialen har olika densitet. Enklaste sättet att visa detta är att använda föremål i olika material men med någorlunda lika storlek.  

Förberedelser: Tag fram ett antal föremål i olika material exempelvis en leksaksbil i metall, en duplobit, en kloss, en sten och en äppelbit samt kanske några fler grönsaker och frukter Ta också fram en större balja med vatten i.

Gör så här

  • Fundera och diskutera tillsammans med eleverna om varför vissa saker flyter och vissa sjunker. Vad beror det på?
  • Eleverna tittar och känner på föremålet och föreslår om de ska flyta eller sjunka innan det släpps ned i vattnet.

Diskutera tillsammans kring resultatet, varför sjönk eller flöt det?

Ämnesområde och centralt innehåll

Verklighetsuppfattning: Tekniska lösningar

Från läroplanens syfte

  • identifiera och reflektera över tekniska lösningar i vardagen utifrån funktion,
  • använda ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet.
Publicerat fredag 9 oktober 2020