Illustration av siffran 3.

Antalsträning

Hur många är 3?

Träna antalsuppfattning på ett konkret sätt.

Gör så här

  • Gör en sorteringslåda med exempelvis 6 olika fack.
  • Rita en tärningsbild eller skriv en siffra, exempelvis 1-6 i botten av varje fack. Du kan rita eller skriva på en liten bricka som fäster på kanten så att bilden sticker upp ur lådan.
  • Plocka ihop ett antal små föremål, det kan vara exempelvis knappar, småstenar eller gem. Lägg dem i en burk som eleven kan plocka ur.
  • Eleven ska därefter sortera in rätt antal saker i varje fack utifrån det tärningsbilden/siffran visar.

Tips!

På affärer kan du ibland hitta ställ för olika typer av tuber exempelvis tandkräm som du kan be att få. Dessa är ypperliga för att göra olika typer av sorteringar i då de ofta redan har små fack.
Ett alternativ till små saker att sortera är att göra kort (typ memorykort) med ett antal föremål på som eleverna sorterar in i rätt fack.

Ämnesområde och centralt innehåll

Verklighetsuppfattning: Kvantitet

Från läroplanens syfte

  • sortera föremål utifrån kvantitet
  • använda ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet
Publicerat fredag 9 oktober 2020