Bilden visar en vit och brunfläckig ko.

Vilken mat får vi från kon?

Vardagsrutiner och vardagsmiljö

Inte bara mjölk och fil

Fundera tillsammans med eleverna på varifrån maten kommer. 

Förberedelser

Skriv ut det bifogade pdf-dokumentet, ett exemplar till varje elev. Ta fram pennor.

Gör så här:

  • Arbeta tillsammans i helklass eller varje elev för sig.

Diskutera frågorna:

  • Kommer köttbullarna från kon?
  • Vad har hänt med maten före vi har den på tallriken och i glaset?
  • Kan ni komma på något mer livsmedel som kommer från korna?

 

Ämnesområde och centralt innehåll

Vardagsaktiviteter: Vardagsrutiner och vardagsmiljö

Syfte

  • Välja, planera och genomföra aktiviteter i vardagsmiljön.
Publicerat fredag 28 maj 2021