Illustrationen visar en blå cykel

Säker cykel

Leva tillsammans

Har din cykel rätt utrustning?

När det är vår tar många fram sina cyklar
Passa då på att ta reda på om din cykel har rätt utrustning.

Förberedelse

 • Ordna fram en cykel som du kan visa för klassen.
 • Skriv ut bifogade dokument.

Gör så här

 • Vilken utrustning ska finnas på en cykel?
  Ta reda på vad eleverna redan kan.
 • Läs faktatexten och visa samtidigt bilden på cykeln med rätt utrustning.
 • Ta fram en cykel. Har den här cykeln rätt utrustning? Är det något som saknas?
  Här kan man använda bifogat frågeformulär när man undersöker cykeln.
 • Visa bilden där utrustningen hamnat på fel ställe.
  Kan eleverna se vad som hamnat fel?

Tips!

 • Visa gärna bilderna på en interaktiv skrivtavla
  så att eleverna kan gå fram och peka på de olika delarna.
 • I programserien Gatsmart från UR, avsnitt två,
  får du veta hur en cykel ska vara utrustad för att vara säker att cykla på.

Ämnesområde och centralt innehåll

Vardagsaktiviteter: Leva tillsammans

Från läroplanens syfte

 • regler och lagar med betydelse för eleven, trafikregler och säkert beteende i trafiken,
 • använda ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet.
Publicerat tisdag 30 mars 2021