Illustration av en gaffel, en kniv och en sked.

Kims lek

Lär begrepp och träna samtidigt minnet.

En minneslek är användbar i många olika sammanhang när eleverna ska befästa olika begrepp. Det är till exempel en utmärkt övning för att träna ord som har med köket och dess redskap att göra.

Gör så här

  • Ledaren placerar ett antal föremål på exempelvis en bricka. Det kan vara en visp, en potatisskalare, en diskborste med mera.
  • Låt eleverna titta på sakerna en stund och därefter blunda.
  • När eleverna blundar tar ledaren bort en sak.
  • Därefter får eleverna titta igen och försöka berätta vad som är borta.

Tips!

Anpassa övningen utifrån elevernas förmåga och använd eventuellt bilder som stöd för eleverna att komma ihåg.

Ämnesområde och centralt innehåll

Vardagsaktiviteter: Vardagsrutiner och vardagsmiljö

Kommunikation: Tolka och förstå

Från läroplanens syfte

  • använda ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet,
  • tolka olika former av kommunikativa uttryck.
Publicerat fredag 9 oktober 2020