Illustration av Duka bord

Duka bordet

Bjud in till dukat bord

Tänk att kunna duka bordet självständigt. Med tydliga instruktioner går det lättare.

Gör så här

Ibland kan en elev behöva förförståelse eller en instruktion för att kunna duka ett bord självständigt.

Det kan vara att markera varje plats med ett underlägg eller namnlapp. Då är det lättare att se hur många personer som ska sitta vid bordet.

För en del elever räcker det att få se antalet uppskrivet. 

Tips!

Skapa en förlaga som du kan lägga fram vid behov; ett A4-ark där du har ritat upp hur tallrik, glas, kniv och gaffel ska placeras i förhållande till varandra.

Ämnesområde och centralt innehåll

Vardagsaktiviteter: Vardagsrutiner och vardagsmiljö, Ämnesspecifika begrepp

Från läroplanens syfte

  • genomföra aktiviteter i vardagsmiljön
  • använda ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet
Publicerat fredag 9 oktober 2020