Bildorientering

Olika vägar till självständighet.

För att lära sig att hitta i närmiljön, inne i skolan eller ute kan man fota betydelsefulla hållpunkter efter vägen så att eleven självständigt kan ta sig från punkt A till punkt B med hjälp av bilderna.

Gör så här

  • Ta kort med pekplatta eller gör ett häfte med utskrivna foton på olika målpunkter efter vägen. Tänk på att det är viktigt att bildernas ordning är i samma turordning som eleven ska passera dem.
  • Ge eleverna därefter plattan eller häftet vid startpunkten.
  • Eleverna ska därefter följa bilderna och gå till målpunkten.
  • Eleverna kan arbeta enskilt eller i grupp.

Tips!

Låt gärna eleverna hämta en symbol eller dylikt vid varje kontroll.
Eleverna kan också ta bilderna själva sedan byta pekplatta med varandra för att hitta den andras väg.

Ämnesområde och centralt innehåll

Vardagsaktiviteter: Omvärld

Från läroplanens syfte

  • undersöka närmiljön
  • söka information
Publicerat fredag 9 oktober 2020