Illustration av ett ark bestående av ett rött, ett gult, ett grönt samt ett blått block. På blocket kan vi se fem klädnypor i olika färger. Bredvid färgarket ligger fler klädnypor.

Kombinera klädnypor med färger

Ett lektionstips från Specialpedagogiska skolmyndigheten

Nyp rätt färg.

I denna finmotoriska uppgift tränar elever lika färg på lika färg och dessutom färgernas namn.

Gör så här

  • Tag fram fem röda, fem gula, fem gröna och fem blåa klädnypor.
  • Gör en bricka som du delar upp i fyra olika fält, ett rött, ett grönt, ett blått och ett gult.
  • Eleverna sorterar klädnyporna och sätta fast dem på motsvarande färg på kartongarket.

Tips!

Du kan också göra denna aktivitet som ett spel. Gör brickor till eleverna enligt bilden, markera antalet klädnypor som eleverna ska ha av varje färg med streck på spelbrickan. Använd klädnypor i olika färger och en färgtärning. Eleverna turas om att slå tärningen och ta den färg på klädnypan som tärningen visar. Om tärningen visar en färg som du inte har på din bricka får du inte ta någon klädnypa. Spelet går vidare till nästa spelare. Vinnare av spelet är den som först täckt alla sina streck på spelplanen med en klädnypa.

Ämnesområde 

Motorik: Använda kroppens förmåga i olika sammanhang

Verklighetsuppfattning: Kvalitet

Centralt innehåll

  • finmotorik, handgrepp,
  • sortera föremål utifrån kvalitet.
Publicerat fredag 15 mars 2024