Gör som jag!

Att själv bestämma hur och vad man ska göra kan vara ett sätt att bli mer delaktig.

Eleverna tränar grundläggande motoriska rörelser och utvecklar samtidigt sin kroppsuppfattning och balans.

Gör så här

  • Samla alla elever och vuxna vid ena väggen i idrottshallen.
  • En person visar hur de övriga ska ta sig över till andra änden av idrottshallen. Exempelvis genom att smyga, springa eller hoppa.
  • Elever och vuxna turas om att visa hur de ska ta sig över.

Utmana eleverna med kombinationer av rörelser, till exempel hoppa två steg på ett ben, hoppa sedan jämfota två steg, hoppa två steg på ett ben, hoppa jämfota två steg och så vidare över hallen.

Tips!

Använd gärna bilder och tecken som inspiration och kommunikativt stöd för eleverna.

Ämnesområde och centralt innehåll

Motorik: Rörelse

Kommunikation: Samspela, tala och samtala

Från läroplanens syfte

  • använda kroppens förmåga att röra sig allsidigt,
  • samspela med andra.
Publicerat fredag 9 oktober 2020