Dra streck

Övning ger färdighet.

Det krävs övning och åter övning för att hålla en penna och använda den.

Gör så här

  • Dra streck med penna på förmarkerade exempelvis prickade linjer, både raka och krokiga.
  • Om eleverna har svårt att trycka så att det syns, använd vattenbaserad tuschpenna.
  • Tänk på att uppmana eleverna att skriva i läsriktning, från vänster till höger. Om eleverna lär sig skriva ord och läsa så kan de redan läsriktningen.

Tips!

  • Du kan också rita en cirka 1 centimeter bred väg. Gör raksträckor och kurvor på och ha en bil på startplatsen och ett garage i slutet av vägen. Eleven ska då rita bilens väg från start till garaget.
  • Eleverna kan också fylla i förprickade bokstäver.

Ämnesområde och centralt innehåll

Motorik: Rörelse

Kommunikation: Tolka och förstå

Från läroplanens syfte

  • använda kroppens förmåga allsidigt i olika sammanhang
  • tolka olika former av kommunikativa uttryck
Publicerat onsdag 27 januari 2021