Våren hos renskötarna – lär dig mer

Ett lektionstips från Specialpedagogiska skolmyndigheten

I det här lektionstipset får ni en inblick i vad som händer på våren hos de som arbetar med renskötsel. 

Förberedelser

  • Läs bifogad PDF med information för läraren. Välj vilken information som blir lämplig för dina elever.
  • Skriv ut bifogad PDF med bilder 1–9.
  • Skriv ut bifogad PDF med målarblad.

Nedladdningsbart material:

Gör så här

  • Samla eleverna och ta fram bilderna. 
  • Samtala tillsammans om vad ni ser på bilderna. 
  • Berätta sedan med hjälp av bilderna vad renskötaren gör på våren. 
  • Avsluta med att färglägga sarven, vajan och renkalven. 

Tips! Vill ni veta mer om renskötaråret gå in på samer.se

Ämnesområde

Vardagsaktivitet: Omvärld

Centralt innehåll

  • platser i Sverige och i världen,
  • människors levnadsvillkor under olika tider och på olika platser. 
Publicerat måndag 12 juni 2023