Illustrationen visar en skog, med olika djur.

Vilka djur ser du?

Tolka och förstå

Titta på bilden och hitta detaljen.

Korta frågor med ljudenliga ord där eleven ska markera med ett kryss om de ser den efterfrågade detaljen i bilden.

Förberedelser

Skriv ut de bifogade pdf - dokumenten och tag fram pennor.

Tips!

Ta fram den bifogade bilden på en interaktiv skrivtavla. Titta tillsammans på bilden. Vilka detaljer kan ni se? Ge eleverna olika uppdrag att ringa in/peka på exempelvis pennan.

 

Ämnesområde och centralt innehåll

Kommunikation: Tolka och förstå

Syfte

  • Tolka olika former av kommunkativa uttryck
  • Använda ord, begrepp, symboler och andra uttryckssätt för kommunikation
Publicerat måndag 24 maj 2021