Illustration av en person som står framåtlutad med ett förstoringsglas. Ovanför personen ser vi ordet "söka".

Var är bilen?

Läs med bilder

Träna läsriktning och meningsbyggnad på ett roligt och fysiskt aktivt sätt.

Gör så här

  • Ställ ut ett antal föremål i rummet eller på ett bord.
  • Gör i ordning konturbilder på dessa föremål.
  • Använd foto på eleven, en söka-bild, en färgbild och sist en konturbild.
  • Läs detta tillsammans med eleven. ”Jag ska söka efter en blå bil.” och eleven får gå och hitta den blå bilen.

Tips!

När elever har börjat ljuda ihop, byt ut bilden av föremålet mot ett skrivet ord. Alternativt byt ut färgbilden mot ett skrivet ord.

Ämnesområde och centralt innehåll

Kommunikation: Tolka och förstå

Från läroplanens syfte

  • tolka olika former av kommunikativa uttryck,
  • använda ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet.
Publicerat fredag 9 oktober 2020