Illustration av en syltburk, karljohansvamp, ost, pizza, ris och ägg

Vad heter livsmedlet?

Hitta bilden på bröd!

Två övningar i olika svårighetsgrad där eleven arbetar med ordbilder och bilder på olika livsmedel.

Gör så här

  • Skriv ut pdf -dokumenten och tag fram pennor.
  • Läs ordet och dra streck till livsmedlet.

Ämnesområde och centralt innehåll

Kommunikation: Tolka och förstå
Vardagsaktiviteter: Vardagsrutiner och vardagsmiljö

Från läroplanens syfte

  • använda ord, begrepp, symboler och andra uttryckssätt för kommunikation,
  • välja, planera och genomföra aktiviteter i vardagsmiljön.
Publicerat torsdag 18 mars 2021