Illustration av ett paket, en vit prick, färgen röd och en legobit

Uppdrag hämta

Att göra saker själv stärker självkänslan.

För att kunna arbeta självständigt krävs det tydliga instruktioner.

Förberedelser

Ta fram kuvert som du märker med elevernas namn eller foto, ett namn på varje kuvert. Gör remsor med olika uppdrag, det kan vara exempelvis text, bild eller både text och bild.

Gör så här

  • Eleverna får kuvert med sitt namn eller foto.
  • I kuvertet finns det olika uppdrag, exempelvis söka och hämta.
  • Uppdraget kan vara i text eller bilder, exempelvis Hämta en röd lego.
  • Eleverna läser för varandra och utföra uppdragen.

Tips!

Uppdragen kan variera utifrån tradition, årstid och miljö (inne eller ute).

Ämnesområde och centralt innehåll

Kommunikation: Tolka och förstå

Från läroplanens syfte

  • tolka olika former av kommunikativa uttryck,
  • använda ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet.
Publicerat fredag 9 oktober 2020