Illustration av serien Luna kollar källan.

Sant eller falskt?

Många elever spenderar mycket tid på nätet. Att kolla källan är viktigt men vad innebär källkritik egentligen?

Förberedelse

Leta fram en nyhet eller ett videoklipp från nätet.

Gör så här

 • Inled med att samtala om vad nätet är och vad som finns på nätet. Vad har eleverna för erfarenheter? Exempel på frågor: Vad brukar du göra på nätet? Spela, titta på film, lyssna på musik, skriva?
  • Vad är bra med Internet?
  • Vad är dåligt med Internet? Till exempel att det finns personer som vill luras.
 • Visa nyheten eller videoklippet från nätet. Undersök källan för att ta reda på om den är sann eller falsk. Om ni väljer en nyhet:
  • Vem står bakom nyheten? Är det någon du litar på?
  • Varför är nyheten skapad? För att informera, underhålla, sälja eller påverka dig?
  • Hur gammal är nyheten?
  • Om du inte kan hitta källan, har du då någon du litar på som du kan fråga?

Tips!

I boken Luna kollar källan får Luna lära sig om vikten av att kolla källan. Den här boken kan också vara en bra start när ni ska arbeta med källkritik.

Till berättelsen finns fakta och samtalsfrågor att arbeta vidare med.

Ämnesområde och centralt innehåll

Kommunikation: Informationssökning

Från läroplanens syfte

 •      Söka information från olika källor,
 • använda ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet.
Publicerat onsdag 17 februari 2021