Illustration av en mus, en hatt, en schimpans och en katt, från Rimma med bilder.

Rimma med bilder

Ett sätt att träna sin språkliga medvetenhet.

Förmågan att rimma hänger ihop med elevernas språkliga medvetenhet i stort. Att träna på rim med eleverna är därför ofta väl använd tid.

Gör så här!

  • Ge eleven en bild att utgå ifrån, exempelvis en bild på en katt, samt ett antal andra bilder att välja mellan, till exempel tre bilder föreställande en apa, en mus och en hatt.
  • Elevens uppgift blir att välja ut den bild som föreställer det som rimmar med den första bilden – i det här fallet bilden på en hatt.

Tänk på!

Den här övningen ser ut som att den består av en handling – att hitta rimmet. Men i själva verket behöver eleven klara en rad deluppgifter. Hen måste …

  • avkoda bilderna
  • ”översätta” bilderna till ord
  • se förbi ordens betydelse och betrakta dem fonologiskt (som ljud)
  • använda arbetsminnet för att matcha alternativen mot varandra
  • kommunicera sitt svar.

Var medveten om uppgiftens komplexitet. Det är inte underligt om den tar tid att lösa!

Ämnesområde och centralt innehåll

Kommunikation: Tolka och förstå, Ämnesspecifika begrepp

Från läroplanens syfte

  • tolka olika former av kommunikativa uttryck
  • använda ord, begrepp, symboler och andra uttryckssätt för kommunikation
Publicerat fredag 9 oktober 2020