Illustration av en röd sko samt texten "sko".

Övningar med enkla ord

Arbeta med korta och enkla ord på olika sätt.

Här hittar du övningar där eleven kan arbeta med sju ord på olika sätt. I de tre första övningarna ska eleven skriva in den bokstav som saknas i början, slutet och mitten av ordet. I dokumentet finns också en övning där eleven ska dra streck från ord till bild och övningar där eleven ska skriva hela orden själv.

På den sista sidan i dokumentet finns bilder och ord som eleven kan använda som lässtöd.

Ämnesområde och centralt innehåll

Kommunikation: Tolka och förstå

Från läroplanens syfte

  • använda ord, begrepp, symboler och andra uttryckssätt för kommunikation,
  • tolka olika former av kommunikativa uttryck.
Publicerat måndag 18 januari 2021