Illustration av bokstaven K och en katt

Ordet börjar på...

Katten Knut.

Identifiera ordens inledande bokstavsljud genom att presentera djur med namn som börjar på olika bokstäver och bara gillar den bokstaven.

Gör så här

  • Ta ett antal djur som får namn med olika begynnelsebokstäver. Exempelvis katten Knut och musen Max.
  • Katten Knut gillar bara saker som börjar på k. Musen Max gillar bara saker som börjar på m.
  • Elevernas uppgift är att komma på så många ord som möjligt som börjar på den aktuella bokstaven.
  • Skriv gärna orden på tavlan under tiden som ni jobbar.

Tips!

Du kan alternera med att eleverna ska hitta ord som slutar på den bokstav som djuret gillar. Eleverna kan också ringa in den aktuella bokstaven i de skrivna orden på tavlan.

Ämnesområde och centralt innehåll

Kommunikation: Tolka och förstå, Ämnesspecifika begrepp

Från läroplanens syfte

  • tolka olika former av kommunikativa uttryck,
  • använda ord, begrepp och symboler för kommunikation.
Publicerat fredag 9 oktober 2020