Illustration av Kontaktbok

Kontaktbok

Vad gjorde jag idag?

En del i kommunikationen är att kunna få en återblick på dagen, reflektera och sedan kunna förmedla det man vill berätta. Där fyller kontaktboken en stor funktion.

Gör så här:

  • Eleven och läraren skriver, ritar och klistrar in bilder tillsammans om vad som hänt under dagen.
  • Här kan man få in mycket, till exempel vad som var roligt, jobbigt, vad man vill göra igen, eller någon kompis man vill vara med.
  • Det är roligt att få berätta om vad som har hänt för nära och kära.

Tänk på!

En del elever har egna pekplattor eller dagboksappar som kommunikationshjälpmedel för att dokumentera dagen. Utifrån GDPR är det viktigt att du tänker på vad du fotar eller filmar innan du lägger in det i elevernas digitala hjälpmedel.

Ämnesområde och centralt innehåll

Kommunikation: Informationssökning, Tolka och förstå

Från läroplanens syfte

  • söka information
  • tolka olika former av kommunikativa uttryck
Publicerat fredag 9 oktober 2020