Illustrationen visar ett pappersark med två rader. Första raden består av en "1", "en" och en bil. Andra raden består av "2", blil och "blå".

Följ instruktionen

Vad ska jag göra först?

Tydliga och lättolkade instruktioner möjliggör självständigt arbete.

Förberedelser

Plocka fram det som behövs för att göra uppgiften, penna, papper och exempelvis färgpennor. Lägg det tillsammans med instruktionen i en brevkorg eller liknande.

  • Eleven ska utifrån instruktionen först rita en bil.
  • Därefter ska den målas i angiven färg.

Tips!

Du kan lägga flera olika färger i brevfacket som eleven får välja på för att se om de ”läser” instruktionen.

Ämnesområde och centralt innehåll

Kommunikation: Tolka och förstå

Från läroplanens syfte

  • tolka olika former av kommunikativa uttryck,
  • använda ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet.
Publicerat tisdag 12 januari 2021