Illustration av en man som sitter i en eka. Mannen fiskar upp en fisk.

Fiskdamm

Vad får jag på kroken?

Utöver spänningsmomentet att se vad de har på kroken tränar eleverna kommunikation, samspel och att vänta på sin tur.

Förberedelser

Gör en fiskdamm genom att sätta upp ett tygskynke i exempelvis en dörröppning. Ta en pinne som ni knyter fast ett snöre på. Längst ner på snöret fäster ni en klädnypa, fiskespöet är klart. Gör också kommunikationskartor utifrån innehåll i fiskdammen och elevernas behov.

Gör så här

  • Välj ut saker som eleverna ska fiska upp utifrån sina intressen, kunskaper och vad de behöver lära sig.
  • När de fiskar får de upp verkliga saker och säger, visar på kommunikationskarta eller visar med tecken vad de har fått.
  • Låt eleverna turas om att fiska.

Tips!

Variera övningen genom att använda en torkställning laddad med verkliga saker, fastsatta med snören och klädnypor. Eleven får dra i snöret och säga, visa på kommunikationskarta eller visa med tecken vad hen har fått.

Ämnesområde och centralt innehåll

Kommunikation: Samspela, tala och samtala, Tolka och förstå

Från läroplanens syfte

  • tolka olika former av kommunikativa uttryck,
  • använda ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet.
Publicerat fredag 9 oktober 2020