Illustration som först visar en grå rektangulär ruta där det står "en röd" följt av en klädnypa och därefter "på" och sen en kam. Under rutan ser vi en trälåda där flera olika redskap så som bilder och klädnypor ligger.

Enkla instruktioner

Jag förstår informationen!

För att kunna arbeta självständigt krävs det tydlig och lättförståelig information. Gör instruktioner där det står exempelvis en röd (bild på klädnypa) på (bild på kam) och sedan följer eleverna instruktionerna och tränar samtidigt på några ordbilder.

Gör så här

  • Eleven ska ta en röd klädnypa och sätta på bilden med en kam.
  • Ta exempelvis ett lock från en skokartong och dela i fack enligt bild.
  • I det första facket lägger du instruktionen. I ett av mitt facken lägger du klädnypor, i det andra lägger du bilder.
  • Det sista stora facket ska eleven lägga det färdiga arbetet i.

Ämnesområde och centralt innehåll

Kommunikation: Tolka och förstå, Informationssökning

Från läroplanens syfte

  • tolka olika former av kommunikativa uttryck,
  • söka information.
Publicerat fredag 9 oktober 2020