Illustration av en bok.

Återberätta med stöd

Vad var det jag läste?

Att återberätta med hjälp av bildstöd eller ordbilder utvecklar kommunikationen.

Förberedelser

  • Lyft ut några betydelsebärande ordbilder ur texten eller använd bildstöd och gör en kommunikationskarta

Gör så här

  • Läs en berättelse och titta på bilderna tillsammans med eleverna.
  • Prata sedan om bilderna och innehållet i berättelsen.
  • Eleverna återberättar med hjälp av kommunikationsstödet.

Ställ frågor om exempelvis vad som hände sedan för att de ska komma vidare i berättandet.

Tips!

Boken kan vara start på ett temaarbete. Skaffa rekvisita och dramatisera berättelsen.

Ämnesområde och centralt innehåll

Kommunikation: Tolka och förstå

Från läroplanens syfte

  • tolka olika former av kommunikativa uttryck,
  • använda ord, begrepp, symboler och andra uttryckssätt för kommunikation.
Publicerat fredag 9 oktober 2020