Vikmålning

Vikmåla och du får fram en symmetrisk bild!

Eleverna gör en teckning som blir likadan på båda halvorna genom att dra med fingrarna. Det är spännande eftersom ingen ser vad som händer på papperet förrän det viks upp.

Ta fram ritpapper och en tjockare färg.

Gör så här

  • Vik ett papper på hälften och vik upp papperet igen.
  • Sätt droppar av lite tjockare färg på den ena halvan, nära markeringen för vikning.
  • Vik ihop papperet och dra med fingret utåt från vikningen så att färgen följer med.
  • Vik upp papperet och titta på ditt fantastiska konstverk.

Låt konstverket torka.

Ämnesområde och centralt innehåll

Estetisk verksamhet: Estetisk framställning - bild, Material, redskap och tekniker

Från läroplanens syfte

  • skapa genom bild,
  • använda olika material, redskap och tekniker.
Publicerat fredag 9 oktober 2020