Illustration av en person som tecknar "vän". Det står också "Alla behöver en vän". På personen ser vi en logga där det står "Små sånger för stora hjärtan".

Välja musik på YouTube

Nätet är en obegränsad resurs i valet av musik.

Genom att eleverna väljer musik blir undervisningen elevcentrerad och intressestyrd. Lektionen ger också eleverna chansen att dela sina val med klasskamraterna. Eleverna kan inspireras av varandra och de får en aktiv roll i både lärande och gemenskap.

Gör så här

  • Eleverna sitter i en halvcirkel framför en projektor.
  • Varje elev får välja varsin låt och när den är slut får alla berätta vad de tycker om låten.

Tips!

Alla elever har inte förmågan att berätta vad de vill via det talade språket. Därför kan du med fördel skapa en kommunikationskarta med olika låtar utifrån elevens intresse. Prata med elevens nära om du inte själv vet vad eleven gillar. Gör skärmdumpar på bilderna av valda musikvideos. 

Ladda ner vår känslokarta för att underlätta för eleverna att berätta vad de tycker att låtarna förmedlar.

Ämnesområde och centralt innehåll

Estetisk verksamhet: Estetisk framställning - musik, Ämnesspecifika begrepp

Från läroplanens syfte

  • skapa genom musik
  • välja och använda olika instrument, ljud och rörelser
Publicerat onsdag 27 januari 2021