Skulptur

Skulptera av spån och tapetklister.

Eleverna får här utlopp för sin kreativitet och fantasi. Återvinning av material, som annars skulle slängas bort, är också en del i denna övning där flera sinnen är aktiva.

Gör så här

  • Blanda mycket kutterspån eller hyvelspån och lite tapetklister, så att det blir en tjock massa.
  • Eleverna formar olika skulpturer.
  • Låt skulpturerna torka och måla dem därefter.

Tips!

Gör en utställning och jämför de olika formerna och färgerna på skulpturerna. Är det någon av skulpturerna som förställer något speciellt?

Ämnesområde och centralt innehåll

Estetisk verksamhet: Estetisk framställning – slöjd, Material, redskap och tekniker

Från läroplanens syfte

  • skapa genom slöjd,
  • välja och använda olika material, tekniker, redskap. 
Publicerat fredag 9 oktober 2020