Bilden visar ordet drama på teckenspråk

Sagolek- Drama

Estetisk framställning

Gör sagan levande tillsammans med eleverna.

Lek sagor tillsammans med eleverna för att öka förståelsen för sagans innehåll.

Förberedelser:

  • Välj den saga som du ska berätta.
  • Ta fram konkret material för att gestalta sagan, alternativt berätta sagan med flanobilder.
  • Ta fram material till varje roll i sagan för att eleverna lättare ska förstå vilken roll de har, till exempel olika mössor, hattar eller mantlar. Alternativt kan du dra ut bilder på de olika karaktärerna, laminera och göra halsband som eleven tar på sig när de valt roll.

Gör så här:

  • Berätta sagan för eleverna med hjälp av det konkreta materialet.
  • När du berättat sagan färdigt, tala om för eleverna att nu ska vi leka sagan.
  • Ta fram det material du valt för att tydliggöra varje roll i sagan.
  • Gå igenom varje roll så eleverna förstår vad som förväntas av dem och låt sedan eleverna välja vilken roll i sagan de vill leka. Om någon känner sig osäker så kan man vara flera som gestaltar samma roll.
  • Berätta sagan igen. Om det är första gången ni leker sagor kan pedagogen behöva hjälpa till och stötta och visa hur man kan göra, för att eleverna ska våga leka. Kom ihåg att det finns inget rätt eller fel utan det viktigaste är att eleverna får chansen att våga uttrycka sig och att de gör det på sitt eget sätt.
  • Lek sagan tre gånger så eleverna får känna att de kan den och har möjlighet att testa olika roller. 

Ämnesområde och centralt innehåll

Estetisk verksamhet: Estetisk framställning.

Från läroplanens syfte

  • rollspel, till exempel utifrån sagor, händelser och känslor. 
Publicerat tisdag 16 november 2021