Illustration av en gris, en höna, en ko och en katt, från Per Olssons bonngård.

Per Olssons bonnagård

Sjung och träna på att forma ljud.

Har du tänkt på att Per Olssons bonnagård är en utmärkt sång att arbeta med? Utöver att sjunga får eleverna också träna på att forma ljud genom att härma de olika djurens läten.

Gör så här

  • Lyssna på sången tillsammans.
  • Gå igenom tecknen på de olika djuren.
  • Sjung tillsammans.

Tips!

  • Förstärk gärna sången med tecken och/eller bilder på de olika djuren.

Låt elevernas val styra vilka djur ni ska sjunga om.

Ämnesområde och centralt innehåll

Estetisk verksamhet: Estetisk framställning - musik

Från läroplanens syfte

  • undersöka estetiska uttryck i olika konstformer, tidsepoker, traditioner och kulturer
  • välja och använda olika instrument och ljud.
Publicerat fredag 9 oktober 2020