Fotografering och bildskapande

Estetisk framställning

Fotografering och bildskapande ur elevernas perspektiv.

Eleverna tar med Ipaden eller digitalkameran ut och dokumenterar fritt vad de ser.

Första passet

Förberedelser:

 • Ta fram Ipads eller digitalkameror och se till att de är laddade.

Gör så här:

 • Samla eleverna och berätta vad ni ska göra.
 • Bestäm sedan tillsammans med eleverna hur länge varje elev ska få ha Ipaden eller digitalkameran. Ta sedan hjälp av minutstocken eller Time timern för att tydliggöra tiden för eleverna.
 • När varje elev har fotograferat färdigt avslutar du uppgiften med att samla in Ipads eller digitalkamera.

Andra passet

Förberedelser:

 • Dra ut dokumentationsunderlaget.
 • Ta fram ritpennor och saxar.

Gör så här:

 • Samla eleverna för att titta på bilderna som de tog vid förra passet. Har ni tillgång till dator eller smartboard kan du med fördel koppla upp dig mot den så att bilderna kan ses i större format.
 • Prata om vad bilderna föreställer, färger, skuggor, mönster och så vidare.
 • Låt sedan eleverna välja varsin bild som de vill rita av. Den de väljer drar ni ut i pappersform.
 • Låt sedan eleverna klippa ut bilden och klistra in den i dokumentationsunderlaget.
 • Sedan får eleven efter förmåga rita av bilden.

Ämnesområde och centralt innehåll

Estetisk verksamhet: Estetisk framställning 

Från läroplanens syfte

 • Olika sätt att skapa, till exempel imiterande och fritt,
 • fotografering och filmande. 
Publicerat tisdag 16 november 2021